การแปรรูปถังขยะเหล็ก

Acsent Asia กำลังให้บริการแปรรูปปถังขยะเหล็กทั้งในตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยังนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย โดยมันมีโครงสร้างที่เหมาะสำหรับงานหนัก, วางซ้อนกันได้และ ออกแบบให้ “ใช้งานได้แบบไม่ติดขัด” มีพินยกสำหรับงานหนัก, ,มีการรองรับในส่วนมุมเพื่อเสริมแรงเป็นพิเศษ, มีการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์, ติดตั้งแผ่นเสริมแรงทั้ง 2 ข้าง, มีแผงเหล็กสำหรับงานหนัก และทาสีด้วยระบบเคลือบพื้นด้วยสีอีพ็อกซี่แบบ 2 ชั้น

ถังขยะเหล็กนี้เป็นขนาดมาตรฐานตามแผนภูมิขนาดของเรา แต่เราสามารถเพิ่มความหนาของเหล็กเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะที่ผู้ใช้ต้องการ

มาตรฐานคือตั้งแต่ 3 มม. ถึง 5 มม. สำหรับการใช้งานหนัก

  • มีโครงสร้างที่เหมาะสำหรับงานหนัก

  • วางซ้อนกันได้และ ออกแบบให้ “ใช้งานได้แบบไม่ติดขัด”

  • มีพินยกสำหรับงานหนัก

  • มีการรองรับในส่วนมุมเพื่อเสริมแรงเป็นพิเศษ

  • มีการเชื่อมต่อในส่วนต่างๆอย่างสมบูรณ์

  • ติดตั้งแผ่นเสริมแรงทั้ง 2 ข้าง

  • มีแผงเหล็กสำหรับงานหนัก

  • ทาสีด้วยระบบเคลือบพื้นด้วยสีอีพ็อกซี่แบบ 2 ชั้น

Steel Fabrication New Zealand

คลิกเพื่อดูผังตารางขนาดถังแบบต่างๆ