Rubbish Skips & Crain Lifting Bins2022-10-17T04:02:14+00:00

โครงสร้าง | สถาปัตยกรรม | อุตสาหกรรม

การผลิตเหล็กของเราประเทศไทยและนิวซีแลนด์

ACSENT

ASIA

ASCENT Asia Co., Ltd

การผลิตเหล็กของเราประเทศไทยและนิวซีแลนด์

ACSENT

ASIA

ASCENT Asia Co., Ltd

โครงสร้าง | สถาปัตยกรรม | อุตสาหกรรม

การแปรรูปถังขยะเหล็ก

การแปรรูปถังขยะเหล็ก

Acsent Asia กำลังให้บริการแปรรูปปถังขยะเหล็กทั้งในตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยังนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย โดยมันมีโครงสร้างที่เหมาะสำหรับงานหนัก, วางซ้อนกันได้และ ออกแบบให้ "ใช้งานได้แบบไม่ติดขัด" มีพินยกสำหรับงานหนัก, ,มีการรองรับในส่วนมุมเพื่อเสริมแรงเป็นพิเศษ, มีการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์, ติดตั้งแผ่นเสริมแรงทั้ง 2 ข้าง, มีแผงเหล็กสำหรับงานหนัก และทาสีด้วยระบบเคลือบพื้นด้วยสีอีพ็อกซี่แบบ 2 ชั้น

 • มีโครงสร้างที่เหมาะสำหรับงานหนัก

 • วางซ้อนกันได้และ ออกแบบให้ “ใช้งานได้แบบไม่ติดขัด”

 • มีพินยกสำหรับงานหนัก

 • มีการรองรับในส่วนมุมเพื่อเสริมแรงเป็นพิเศษ

 • มีการเชื่อมต่อในส่วนต่างๆอย่างสมบูรณ์

 • ติดตั้งแผ่นเสริมแรงทั้ง 2 ข้าง

 • มีแผงเหล็กสำหรับงานหนัก

 • ทาสีด้วยระบบเคลือบพื้นด้วยสีอีพ็อกซี่แบบ 2 ชั้น

การแปรรูปถังขยะรีไซเคิลแบบเครน

 • ขนาดถังที่มีอยู่คือ 1m3, 1.5 m3 และ 2.5m3

 • การชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนหรือระบบเคลือบพื้นด้วยสีอีพ็อกซี่ แบบ 2 ชั้นตามที่ลูกค้าต้องการ

 • ออกแบบให้วางซ้อนกันได้เพื่อความสะดวกในการขนย้ายและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

 • มีช่องว่างที่ทำไว้เพื่อเสียบงาของรถโฟล์คลิฟท์ (ทุกด้าน) และหูยก

 • SWL 2000 กก. – พร้อมใบรับรองการทดสอบ

 • แป้นยกฐานสำหรับการยก

 • โครงสร้างแผ่นเหล็กขนาด 3 มม.

 • ทำเครื่องหมายเตือนไว้อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่หนักเกินไป

 • มีตะขอเกี่ยวตาข่ายเมื่อจำเป็นต้องคลุมขณะยกหรือเคลื่อนย้าย

การแปรรูปถังขยะรีไซเคิลแบบเครน

Acsent Asia กำลังผลิตถังขยะรีไซเคิลแบบเครนสำหรับตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยังนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ถังขยะรีไซเคิลแบบเครนของเราทั้งหมดจะผ่านการชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนหรือระบบเคลือบพื้นด้วยสีอีพ็อกซี่ตามที่ลูกค้าต้องการ มันได้รับการออกแบบให้สามารถวางซ้อนกันได้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการขนส่งและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

Go to Top