การแปรรูปเหล็กของ Acsent Asia

By |2022-10-17T04:23:44+00:00สิงหาคม 7th, 2018|CNC Plate Cutting Thailand, Steel Architecture Thailand, Steel Fabrication Equipment Thailand, Steel Fabrication News Thailand, Steel Fabrication Thailand, Steel Facade Construction Thailand|

โครงสร้าง | สถาปัตยกรรม | อุตสาหกรรม การผลิตเหล็กของเราประเทศไทย ACSENT ASIA ASCENT Asia Co., Ltd การผลิตเหล็กของเราประเทศไทย ACSENT ASIA ASCENT Asia Co., Ltd โครงสร้าง | สถาปัตยกรรม | อุตสาหกรรม การแปรรูปเหล็กของ Acsent Asia ในระหว่างกระบวนการแปรรูปนั้น เราได้ใช้ซอฟต์แวร์หลายชนิดเพื่อช่วยในการวาดแบบร่างผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายอย่างถูกต้องและคล่องตัวที่สุด เลื่อยสายพาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 x 600 มม. 1 x 600 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง บากเป็นมุม 45 องศา 1